GDPR

GDPR

Vážení zákazníci,

jistě Vám neuniklo, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (mnohdy hovorově užívána zkratka GDPR). Toto nařízení stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

GDPR se až na drobné výjimky týká všech, kdo zpracovávají za různým účelem osobní údaje subjektů osobních údajů tedy i naší společnosti. V návaznosti na tuto problematiku prosím nepřehlédněte podrobné informace, které se vás v případě, že využijete našich služeb budou týkat. S těmito je možné se seznámit níže v textu "Informace pro klienty - GDPR".

Jaké osobní údaje o vás sbíráme

Pro plnění smlouvy: kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, příkazní smlouva - jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, email, značka vozu, číslo řidičského průkazu, rodné číslo, číslo OP.

Kontaktní formuláře/poptávka: jméno a příjmení, telefonní číslo, email.

Objednávka přes formulář: jméno a příjmení/firma, telefonní číslo, SPZ, VIN.

Pro reklamní účely: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, adresa

Odběr novinek: e-mailová adresa

Za jakým účelem sbíráme vaše údaje

Pro plnění smlouvy: účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kontaktní formuláře/poptávka: pro zodpovězení dotazů a vyřízení poptávky zákazníků týkajících se poptávek po službách.

Objednávka přes formulář: účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů pro správné vyřízení vaší objednávky.

Pro reklamní účely: Na základě souhlasu zákazníka informujeme o novinkách a akcích společnosti, péče o zákazníky (pozvánky na akce), informování zákazníků pro kontaktování v oblasti nabídek nových/ojetých vozidel, servisní nabídky, výzkum spokojenosti zákazníků (kontakt po využití služeb správce) společnosti Olfin Car Palace s.r.o.

Odběr novinek: Na základě souhlasu zákazníka informujeme o novinkách a akcích společnosti (pozvánky na akce, informování zákazníků v oblasti nabídek nových/ojetých vozidel, servisní nabídky).

Jak dlouho zpracováváme vaše údaje

Pro plnění smlouvy: osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Kontaktní formuláře/poptávka: po dobu maximálně 5 let, nebo než si vyžádáte výmaz.

Objednávka přes formulář: osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Pro reklamní účely: po dobu maximálně 10 let, nebo než si vyžádáte výmaz.

Odběr novinek: po dobu maximálně 10 let, nebo než se odhlásíte. Možnost odhlášení je vždy v patičce každého emailu.

 

Soubory cookie

Při procházení našich webových stránek www.olfincarpalace.cz dochází k zaznamenávání vaší IP adresy. Soubory cookie používáme pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti webu. Používání souborů cookie můžete zakázat na svém webovém prohlížeči.

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

Zákazníci mají právo

Získat potvrzení jak jsou či nejsou jejich osobní údaje zpracovávány, a o které údaje se jedná. Získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, plánovaná doba zpracovávání osobních údajů.

Zákazník má právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, nebo také o výmaz těchto údajů. Zákazník také můžete požádat o zrušení rozesílání obchodních sdělení/nabídek, nebo se sám z rozesílání odhlásit. Možnost odhlášení z novinek je v každém emailu.

Naši zákazníci mají také právo, aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci. Můžete také vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce.